image


КУПЕТЕ ДОМИ КОМПЛЕТ ПОЛИСА - "ЗАТОА ШТО СЕКОМУ МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ"


Ова осигурување ја гарантира функционалноста на домот и обезбедува континуитет на комфорот на семејствата наспроти ризиците на кои тие секојдневно се изложени.

ДОМИ КОМПЛЕТ пакетите се ВИСТИНСКИ КОМПЛЕТ, затоа што вклучуваат:

  • Полиса за осигурување домот и покуќнината
  • Полиса за осигурување на сите членови на домаќинството
  • Полиса за патничко осигурување за дел од членовите на семејството

 

Уникатноста на ДОМИ КОМПЛЕТ пакетите за станбено осигурување се потврдува со низата осигурителни покритија што се единствени на македонскиот осигурителен пазар.

 

Полисата ДОМИ КОМПЛЕТ го осигурува имотот од следните ризици:

ДОМИ КОМПЛЕТ полисите, покрај стандардните ризици, покриваат и:

  • Трошоци за издавање нови документи за лична идентификација
  • Трошоци за изработка на нови клучеви
  • Земјотрес за станбениот објект и предметите во него
  • Кршење стакло
  • Осигурување од незгода на сите членови на семејството како последица на осигурен случај во станбениот објект
  • Патничко осигурување за дел од членовите на семејството
  • Осигурување домашни миленици.

Премијата за ДОМИ КОМПЛЕТ полиса почнува од само 139 денари месечно!

За корисниците на Diner Club картичките, Еуролинк одобрува 10% попуст и можност за плаќање на 12 рати без камата.

 

За дополнителни информации за ДОМИ КОМПЛЕТ станбеното осигурување прочитајте овде!

 

Контактирајте го вашиот агент за осигурување за да купите полиса за целосно осигурување на вашиот дом и членовите на домаќинство.

Купите осигурување онлајн - Најбрзо и најсигурно до вашето осигурување