image

Одговорен возач е посветен на својата безбедност како и безбедноста на сите учесници во сообраќајот. Преку грижа за своето возило и одговорно однесување при управување со возилото се минимизираат ризиците за настанување несакан настан.


Еуролинк Осигурување со своите квалитетни покритија од најчестите ризици и професионалната услуга во делот на обештетување обезбедува грижа за вашето возило и за вашата одговорност во управување со возилото во границите Република Македонија и надвор од нив.

.

Друштвото ги нуди следниве видови осигурувања на моторни возила:

  • Осигурување автомобилска одговорност (повеќе...)

Со полисата од автомобилска одговорност можете да ги склучите следниве дополнителни осигурувања:

Дополнително каско осигурување - стакла од кршење (повеќе...)

Осигурување од автомобилска одговорност за штети предизвикани на трети лица во странство - Зелена карта (повеќе...)

Дополнителното осигурување - возач, патници и работници од последици на несреќен случај (незгода) за време на управување и возење со моторните и други возила (повеќе...)

  • Каско осигурувањe моторни возила (повеќе...)

 

Контактирајте го вашиот агент за осигурување кој ќе ви понуди соодветно осигурување за вас или посетете ја нашата интернет продавница Е-ПОЛИСА и купете каско полиса за вашето возило.

Купите осигурување онлајн - Најбрзо и најсигурно до вашето осигурување